Εφαρμογές Αέρα: Επεξεργασία αέρα, Διανομή και Έλεγχος.

Η μεγαλύτερη γκάμα κινητήρων για διαφράγματα αέρος από 0.4 m2 έως 8 m2 συμπεριλαμβάνει κινητήρες γραμμικούς, περιστροφικούς και πλήρης περιστροφής, με ευρύ φάσμα χρόνου κίνησης και ροπής. Οι κινητήρες καλύπτουν σχεδόν όλες τις ανάγκες ισχύς κινητήρων για έλεγχο ροής αέρα σε συστήματα κλιματισμού, επεξεργασία, διανομή. Η γκάμα προϊόντων συμπεριλαμβάνει επίσης ειδικούς κινητήρες για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές σε ακραίες συνθήκες καθώς και ειδικές λύσεις που αφορούν OEMs.

Einstieg-Luft-cut_0